Puheterapia ky Marja-Liisa Hietala

Puheterapian asiakasryhmäni


Puheterapiaan hakeutumisen syinä asiakkaillani voivat olla:

Minulle on vankka työkokemus kielenkehityksen erityisvaikeuksista, viivästyneestä puheen- ja kielenkehityksestä, dyspraksiasta, artikulaatio-ongelmista, kehitysvammoista, kuulovammoista, suulakihalkioista, autismin kirjon kuntoutuksesta, laaja-alaisista oppimisvaikeuksista, lukihäiriöiden kuntoutuksesta sekä änkytyksestä.